Szociális Szakvizsga Központ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR,

SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALOM TUDOMÁNYI INTÉZET,

SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA, SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT

 

Központ vezetője: Dr. Horváth László
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon: 42/ 598-233, 42/598-234, 42/404-411/193, 20/97-47-367
e-mail: horvath.laszlo@foh.unideb.hu

ELŐZMÉNY

A szociális szakvizsgáztatást 2001. óta irányítjuk Nyíregyházán, melynek jogát pályázat útján nyertük el aSzociális és Családügyi Minisztériumtól.

A KÖZPONT LÉTREHOZÓJA

A DE EFK Kari Tanácsa a 43/2005. (06.29.) sz. határozatával

A KÖZPONT FELADATA

 

-          irányítja a szociális szakvizsga rendszer karunkat érintő feladatait,

-          előkészíti, szervezi és irányítja az új társadalomtudományi/szociális szakképzéseket, továbbképzéseket

 

A KÖZPONT VEZETŐJÉNEK FELADATAI

 

-          irányítja a hozzá tartozó programokat, melynek keretében három alprogramot működtet: a szakvizsga, szakképzések és továbbképzések programjait,

-          pályázatokat állít össze és nyújt be a programok megvalósítása érdekében,

-          megbízza a programok projektvezetőit, előadóit és egyéb feladatok ellátóit,

-          aláírási jogot gyakorol a tevékenységével kapcsolatban, kivéve a szakvizsga és a szakképzési okleveleket,

-          tevékenysége ellátása érdekében kapcsolatot tart a szakmailag érintett szakfelelősökkel

-          tevékenységéről szükség szerint, tanévenként legalább egyszer beszámol a Dékánnak és a szakmailag illetékes Intézeti Tanácsnak,

-          összeállítja és gondozza a programok költségvetését és annak terhére gazdálkodási szabályok betartásával szerződések megkötését kezdeményezi.


STRUKTÚRA

 

KÖZPONT VEZETŐ
Dr. Horváth László

 

 

Szakvizsga alprogram

 

Szakképzési alprogram

 

Továbbképzési alprogram

Projekt vezető
Előadók
Egyéb feladatok

Kifejlesztés alatt

Projekt vezetők
Előadók
Egyéb feladatok

 

SZAKVIZSGA ALPROGRAM

 • Projekt vezetője: Dr.Horváth László
 • Menedzsment: Dr. Fábián Gergely, Dr. Horváth László, Hunyadi Károlyné, Dr. Kiss János, Patyán László
 • Témacsoport vezetők: Patyán László, Miklósi Erzsébet, Dr. Feffer Zsuzsa, Lengyelné Pogácsás Mária, Katona László, Hajdú Gyöngyi
 • Előadók: szakunk, karunk oktatói és külső szakértők
 • Oktatásszervező: Kótisné Plajner Mónika, Sivák Anita
 • Iktatás, szerződések adminisztrációja: Vámosi Katalin
 • Vizsgázók: főiskolai vagy egyetemi oklevéllel és minimálisan öt év szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük

IRÁNYÍTÓ JOGSZABÁLYOK

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.

ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKEN SZEREPLŐ ELNÖKEINK

Dr. Horváth László
Patyán László

A SZAKVIZSGA TÉMACSOPORTJAI

 • Családvédelem, családgondozás
 • Gyermekjóléti alapellátás
 • Gyermekvédelmi szakellátás
 • Idősek szociális ellátása
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
 • Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • Hajléktalan ellátás
 • Inkontinencia, inkontinens beteg gondozása
 • Modern sebkezelés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban
 • A vérnyomásmérés, mint nem invazív kardiovaszkuláris monitorozás és a mérés standard technikája
   

Új távoktatásos továbbképzéseink:

 • Egyéni gondozási- ápolási tervek készítésének gyakorlata az idős ellátásban
   
 • Képességek szinten tartására irányuló módszerek a demenciával élő idősek gondozásában
 • Szakma és etika a gyakorlatban

  A jelentkezési anyag benyújtható 2014. november 1-től, a továbbképzés tervezett indítása 2014. december 1.
   

  • Minősített továbbképzéseink:

  -          Ápolás és gondozás a szociális ellátásban

  -          Gerontológiai ismeretek

  -          Gyermeki agresszió megelőzésének, kezelésének lehetőségei a segítő munka eszközeivel

  -          Hatékonyságmérés és növelés a minőségi munkavégzés segítése a szociális szakemberek számára

  -          Klienskapcsolatok a segítő szakember szerepeinek tükrében

  -          Marketing a szociális szektorban

  -          Szegénység mai formái, a szociális munka eszközei a szegénység megelőzésében, kezelésében