Szociális munka asszisztens szakirány

SZOCIÁLIS MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szociális munka asszisztens szakirány

 

Szeretettel köszöntjük a szociális munka felsőoktatási szakképzés szociális munka asszisztens szakirány oldalán!

Karunkon 1990 óta tanulnak hallgatóink szociális és társadalomtudományi képzési területen alap és mesterképzésekben. A több mint két évtized munkájának tudományos eredményei, gyakorlati tapasztalati biztosítják a felsőoktatási szakképzés magas színvonalát.

A Szociális munka felsőoktatási szakképzés kérelmét 2013-ban fogadták el, az első évfolyamokat nappali és levelező tagozaton állami ösztöndíjas formában így ez évben indítottuk. 

Képzési filozófiánk:

A felsőoktatási szakképzés célja alapvetően olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik szakterületükön a kompetenciáiba illeszkedő feladatokat képesek önállóan, vagy magasabb képzettségű szakember irányítása mellett hatékonyan elvégezni.

A szakképzés szervezése során két nagyon fontos elvet veszünk figyelembe.

  • Az első mindenek előtt, hogy olyan szakképzettséget szerezhessenek hallgatóink, mely megállja az idő, a gyakorlat és a munkaerőpiac próbáját, tehát a megszerzett készségeket és tudást a munkaerőpiacon hatékonyan lehessen felhasználni. Ennek érdekében a képzés a valós helyzetekre, problémákra, a szakma kihívásaira reagálva készíti fel hallgatóit, magas gyakorlati óraszámok mellett.
     
  • A második cél annak elérése, hogy a szakképzésben résztvevő hallgatók szándékaik szerintképesek legyenek a felsőoktatás alapképzéseibe, besorolási szakjaira bejutni és tanulmányaikat tovább tudják folytatni, hogy ezáltal is javuljon munkaerőpiaci pozíciójuk.

 


A képzés fő adatai:

Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Oktatási Hivatal határozatának száma: FF-37-3/2013

Szakirány neve: Szociális munka

Szakképzettség megnevezése: Szociális munka asszisztens

Besorolási szak: szociális munka, szociálpedagógia

Képzési forma (tagozat): teljes idejű (nappali), részidejű (levelező)

 

Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Szakfelelős neve: Dr. Fábián Gergely

Képzési idő: 4 félév (2 év)

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit.


Mi a felsőoktatási szakképzés célja?

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik magas színvonalú gyakorlati tudással rendelkezve képesek a saját szakterületünkön dolgozni. Feladataikat a szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett végzik.

Mit kell tudni a szakembernek?

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”. 

Elhelyezkedési területek

A szociális munka asszisztensek a szociális ellátó és szolgáltató rendszerben vállalnak munkát. A megszerzett tudást minden olyan egyéb területen lehet hasznosítani, ahol fontos, hogy valaki jól tudjon emberekkel bánni.

Szociális területen főként az idősgondozás, fogyatékos személyek segítése, családsegítés, munkaerő-piaci szolgáltatások, közösségi gondozás, közösségfejlesztés, mentális problémákkal élők segítése, szenvedélybetegek segítése, lakásproblémákkal küzdők támogatása területein lehet munkát vállalni.

Hol lehet gyakorlatot tölteni?

A képzés fontos része a szakmai gyakorlat, ahol a leendő szakemberek megtanulhatják a gyakorlati munka fortélyait. A gyakorlati képzés végigkíséri a képzést, minden félévben van, de kiemelkedő része mégis az utolsó, negyedik félév, ahol egy teljes féléven át egy választott intézményben dolgozik a hallgató.

Néhány intézmény, szervezet, ahol szakmai gyakorlatot lehet tölteni:

www.talentumalapitvany.hu

www.periferiaegyesulet.hu

www.startrehab.hu

Mit tanulnak a diákok?

A humán segítő szakmához szükséges főbb ismeretek: társadalomismeret, szociálpolitika, pszichológia, jog és szakmai ismeretek. A szociális munka asszisztens szakirányon a hallgatók ismereteit elmélyítjük a csoportok, közösségek, családok segítésére alkalmazható módszerekkel, a gyakorlati tudást szakmai gyakorlatokon és készségfejlesztő foglakozásokon sajátítják el hallgatóink. 

Továbbtanulás

A szakképzés jó lehetőséget ad a hallgatóknak a szociális munka, a szociálpedagógia szakokon való továbbtanulásra, hiszen a szakképzésben szerzett ismeretek (120 kredit) jelentős részét (90 kredit) beszámítják továbbtanulás esetén. Ez azt jelenti, hogy nem kell ezen ismereteket újra teljesíteni, a felsőfokú alapképzés képzési ideje ennyivel rövidebb lesz.

Felvételi

Jelentkezni a felsőoktatásban megszokott módon és eljárással lehetséges. A jelentkezés során nem elvárás az emelt szintű érettségi, a beszámítható érettségi eredményből minimum 220 pont teljesítése szükséges, így nagyobb esélyt nyújt a felsőoktatási rendszerbe való bejutásra. Idegen nyelvi követelmény nincsen.