Regionális Egészségügyi Továbbképző Központ

DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI  KAR REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT

Központ vezetője: Dr. Kósa Zsigmond
Telefon: 42/ 598-267
E-mail: kosa.zsigmond@foh.unideb.hu

Oktatásszervezők: 
Kósa Szilvia
Telefonszám: 42/523-066
E-mail: kosa.szilvia@foh.unideb.hu

Nagy Edit
Telefonszám: 42/598-220
E-mail cím: nagy.edit@foh.unideb.hu

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. sz.
E-mail: retk@foh.unideb.hu
 

Kötelező szakmacsoportos továbbképzések

 • Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

  < >

  Az idősellátás elmélete és gyakorlata

  Időpont: 2015. szeptember 25. (08.00-tól);- szeptember 26. (08.00-tól); (2x10óra)
  Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400, Nyíregyháza Sóstói u. 2.-4.
  Jelentkezési határidő: 2015 szeptember 21. 

  Az idősellátás elmélete és gyakorlata

  Időpont: 2015. november 24.-november 25.-november 26. (Mindhárom nap _13.00-tól)
  Helyszín: Felső Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda Árpád u. 26. 
  Jelentkezési határidő: 2015 november 20. 

 

 • Védőnői ellátás szakmacsoport

  • Az egészségkommunikáció fejlesztése a primer prevenció területén

   Időpont: 2015. október 09. (08.00-tól);- október10. (08.00-tól); (2x10óra)
   Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400, Nyíregyháza Sóstói u. 2.-4.
   Jelentkezési határidő: 2015 október 02. 

 

 • Gyógyszertári ellátás szakmacsoport

  • Jogi- és szakmai szabályok  a gyógyszerellátás területén

   Időpont:2015. november 06. (08.00-tól );-  november 07. (08.00-tól); (2x10óra, )
   Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400, Nyíregyháza Sóstói u. 2.-4.
   Jelentkezési határidő: 2015. október 30.


 

Tájékoztató az egészségügyi szakdolgozók megváltozott továbbképzési rendszeréről

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megjelent az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet, mely 2012. január 1-jén hatályba lépett. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az egészségügyi szakdolgozók szabályairól szóló 28/1998 (VI.17.) NM rendelet.

A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgoznak - e rendelet 1.§ alapján:

-    kötelező szakmacsoportos elméleti,
-    szabadon választható elméleti, és
-    gyakorlati
továbbképzési formákban kell részt vennie.

A továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

Kötelező szakmacsoportos továbbképzés

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.

Az egészségügyért felelős miniszter a Szakmai Kollégium, a GYEMSZI és a MESZK javaslatára legalább 5 évenként meghatározza a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam tartalmát és azt a minisztérium honlapján közzé teszi.

Az egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzését végzik:

a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai, a GYEMSZI, és a szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására a 4. § (4) bekezdésben meghatározott akkreditáció útján jogosultságot szerzett egészségügyi intézmények, valamint iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató intézmények - azokban a szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek.

A továbbképzési időszak alatt - az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem-konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések kivételével - egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés államilag finanszírozott.
A költségvetési támogatás a továbbképzés szervezésére jogosult intézmény részére utólag kerül biztosításra.

Szabadon választható elméleti továbbképzés

Szabadon választható elméleti továbbképzést bármely gazdálkodó szerv szervezhet.
Szabadon választható elméleti tanfolyamnak minősül:

-    elméleti továbbképzési tanfolyam,
-    munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,
-    szakmai célú tanulmányút,
-    az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,
-    az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának, legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása.

A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a továbbképzést szervező a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni.
A továbbképzés szervezője a továbbképzést a minősítéstől számított 2 évig jogosult minősített továbbképzésként megszervezni.

Gyakorlati továbbképzés

A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie.
Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.

2012. január 1-jét megelőzően pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra.
Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából a rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a továbbképzési rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.

Technikai újdonságok a műtői gyakorlatban

Nyíregyháza, 2012. december 10-11-12.
Jelentkezési határidő:2012. december 3.