Ifjúságsegítő szakirány

 

Szociális munka felsőoktatási szakképzés

IFJÚSÁGSEGÍTŐ ASSZISZTENS SZAKIRÁNY

Szeretettel köszöntjük a szociális munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő asszisztens szakirány oldalán!

 

Karunkon 1990 óta tanulnak hallgatóink szociális és társadalomtudományi képzési területen alap és mesterképzésekben. A több mint két évtized munkájának tudományos eredményei, gyakorlati tapasztalati biztosítják a felsőoktatási szakképzés magas színvonalát.

A Szociális munka felsőoktatási szakképzés kérelmét 2013-ban fogadták el, az első évfolyamokat nappali és levelező tagozaton állami ösztöndíjas formában így ez évben indítottuk.

Képzési filozófiánk:

A felsőoktatási szakképzés célja alapvetően olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik szakterületükön a kompetenciáiba illeszkedő feladatokat képesek önállóan, vagy magasabb képzettségű szakember irányítása mellett hatékonyan elvégezni.

A szakképzés szervezése során két nagyon fontos elvet veszünk figyelembe.

  • Az első mindenek előtt, hogy olyan szakképzettséget szerezhessenek hallgatóink, mely megállja az idő, a gyakorlat és a munkaerőpiac próbáját, tehát a megszerzett készségeket és tudást a munkaerőpiacon hatékonyan lehessen felhasználni. Ennek érdekében a képzés a valós helyzetekre, problémákra, a szakma kihívásaira reagálva készíti fel hallgatóit, magas gyakorlati óraszámok mellett.
     
  • A második cél annak elérése, hogy a szakképzésben résztvevő hallgatók szándékaik szerintképesek legyenek a felsőoktatás alapképzéseibe, besorolási szakjaira bejutni és tanulmányaikat tovább tudják folytatni, hogy ezáltal is javuljon munkaerőpiaci pozíciójuk.

A képzés fő adatai:

Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Oktatási Hivatal határozatának száma: FF-37-3/2013

Szakirány neve: Ifjúságsegítő

Szakképzettség megnevezése: Ifjúságsegítő asszisztens

Besorolási szakok: szociális munka, szociálpedagógia, óvodapedagógus, pedagógus, tanító, andragógus

Képzési forma (tagozat): teljes idejű (nappali), részidejű (levelező)

Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Szakfelelős neve: Dr. Fábián Gergely

Képzési idő: 4 félév (2 év)

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit.


Mi a felsőoktatási szakképzés célja?

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik magas színvonalú gyakorlati tudással rendelkezve képesek a saját szakterületünkön dolgozni. Feladataikat a szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett végzik.

Az ifjúságsegítő tudása, ismeretei, feladatai:

-          az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban, programokban, projektekben való együttműködés, feladatvállalás;

-          a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére való felkészültség;

-          a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;

-          a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;

-          a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények közötti eligazodási képesség;

-          az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési törekvéseinek támogatása valamint az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;

-          ifjúsági programok, rendezvények szervezése;

-          az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai alkalmazások) használata és a nem-formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;

-          saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása.

Elhelyezkedési területek

A szakképzettséggel oktatási, nevelési intézményekben, kulturális és művelődési intézményekben, ifjúsági központokban és irodáknál, ifjúságsegítéssel foglalkozó szervezetekben, civil szervezetekben, valamint közösségi munkával és önkéntességgel foglalkozó szervezetekben lehet elhelyezkedni. A megszerzett tudást minden olyan egyéb területen lehet hasznosítani, ahol fontos, hogy valaki jól tudjon emberekkel bánni.

Hol lehet gyakorlatot tölteni?

A képzés fontos része a szakmai gyakorlat, ahol a leendő szakemberek megtanulhatják a gyakorlati munka fortélyait. A gyakorlati képzés végigkíséri a képzést, minden félévben van, de kiemelkedő része mégis az utolsó, negyedik félév, ahol egy teljes féléven át egy választott intézményben dolgozik a hallgató.

Néhány intézmény, szervezet, ahol szakmai gyakorlatot lehet tölteni:

http://www.kalamarisegyesulet.hu/

www.periferiaegyesulet.hu

http://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhazi-gyermekjoleti-kozpont

Mit tanulnak a diákok?

A humán segítő szakmához szükséges főbb ismeretek: társadalomismeret, szociálpolitika, pszichológia, jog és szakmai ismeretek. Az ifjúságsegítő szakirányon a hallgatók ismereteit elmélyítjük a szabadidőpedagógia, az ifjúságsegítés, a gyermekjólét és gyermekvédelem, a projektmunka területein. A gyakorlati tudást szakmai gyakorlatokon és készségfejlesztő foglakozásokon sajátítják el hallgatóink.

Továbbtanulás

A szakképzés jó lehetőséget ad a hallgatóknak a szociális munka, a szociálpedagógia szakokon való továbbtanulásra, hiszen a szakképzésben szerzett ismeretek (120 kredit) jelentős részét (90 kredit) beszámítják továbbtanulás esetén. Ez azt jelenti, hogy nem kell ezen ismereteket újra teljesíteni, a felsőfokú alapképzés képzési ideje ennyivel rövidebb lesz. Erről a szakirányról tovább lehet tanulni pedagógia, óvodapedagógus, tanító és andragógus szakokon is a korábbi ismeretek beszámításával.

Felvételi

Jelentkezni a felsőoktatásban megszokott módon és eljárással lehetséges. A jelentkezés során nem elvárás az emelt szintű érettségi, a beszámítható érettségi eredményből minimum 220 pont teljesítése szükséges, így nagyobb esélyt nyújt a felsőoktatási rendszerbe való bejutásra.

Idegen nyelvi követelmény nincsen.