Egészségügyi Szociális Munka Mesterképzés

Dr. Szoboszlai Katalin Ph.D.
főiskolai docens, szakfelelős

Ezen az oldalon hasznos információkat talál az egészségügyi szociális munka mester szakról. Képzésünk speciális és sokoldalú felhasználást tesz lehetővé humán területen a segítségnyújtásban.

Magyarországon a képzés tantervét karunk nemzetközi minták alapján dolgozta ki, öt nemzetközileg elismert egyetemi professzor Csehországból, Finnországból, Németországból és az Egyesült Államokból kíséri figyelemmel képzésünk minőségét és fejlesztését. A külföldi kollégák aktívan vesznek részt a tantárgyi programok fejlesztésében. Az egészségügyi szociális munka képzésnek és gyakorlatnak hagyományai és specializációi vannak az USA-ban, Nagy-Britanniában, Finnországban.
A képzési program főbb területei:
 

  • Egészségpszichológia
  • Fogyatékkal élők életminősége
  • Gerontológia és klinikai geriátria
  • Onkológiai ellátás
  • Pszichiátria és pszichoterápia
  • Rehabilitáció
  • Segítő kapcsolat és tanácsadás
  • Szociális munka idősekkel, fogyatékkal élőkkel, mentális és szenvedélybetegekkel, pszichiátriai betegekkel, krónikus betegekkel
  • Szociális munka gyakorlat: kórházban, rehabilitációs intézményben, egészségügyi és szociális intézményekben, ahol fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, mentális és szenvedélybetegek, idősek, hajléktalanok ellátása történik

A képzés fejlesztését folyamatos feladatnak tekintjük. A korszerű tudás átadása érdekében minden tanévben hazai és külföldi egyetemi oktatók, professzorok tartanak kurzusokat a hallgatóknak egy-egy speciális témáról, valamint konferenciákat szervezünk egészségügyi szociális munka témákban: 2008-ban rendeztünk nemzetközi onkológiai szociális munka konferenciát közösen az amerikai szociális munkások egyesületével (NASW=National Assotiation of Social Workers), 2008, 2009 és 2010-ben hazai és külföldi előadókkal gerontológiai konferenciát tartottunk, és a konferenciák előadás anyagaiból kiadványokat készítettünk.

Hallgatóink az Európai mobilitás (Erasmus) programban külföldi partneregyetemeken részképzésben tanulnak és gyakorlatot töltenek, amihez a hallgatók ösztöndíjat pályáznak. A nemzetközi programban való részvétel legfőbb előnye a tanulás és tapasztalatszerzés. Az elmúlt években, Ausztriában és Romániában vettek részt hallgatóink részképzésen, illetve Intenzív Programban közösen dolgoztak egy szakmai témán nyolc Európai Uniós ország ápoló és szociális munkás szakos hallgatóival Hollandiában.

A mesterképzés elvégzésével hallgatóinkat a munkaerőpiacon elsősorban kórházakban, rehabilitációs és szociális intézményekben, eszerint idősek gondozása, szenvedélybetegek ellátása, pszichiátria, hajléktalan ellátás, rehabilitációval foglalkozó intézményekben foglalkoztatják.

Szoboszlai Katalin
főiskolai docens, szakfelelős-helyettes
Postacím: DE EK 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Telefon: 0642 598 306
Fax: 0642 598 234
Mail: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu